Selecteer een pagina

Zoals jullie weten hou ik veel van kleuren, en schrijf ik er graag over. 

Onlangs kwam ik onderstaande tekst tegen en moest een beetje glimlachen: het heeft nl meerdere aspecten in zich. Niet alleen gaat het over ieders eigen waarheid, maar ook over kleur. Wat voor de ene mens oranje is, is soms voor een ander meer rood, of blauw voor de een is soms turkoois voor een ander. Daarom vragen we met een Colour Coaching altijd welke kleur iets heeft voor degene die het draagt. Het is dus maar hoe je kijkt en wat je eigen referentie kader is, of je het een of het ander ziet.

Wat zie jij in dit plaatje?

Ook in deze dagen zo tussen kerst en oud/nieuwjaar kunnen er soms meningverschillen zijn die, als je iets van een andere kant kunt bekijken, misschien ineens anders kunnen lijken. Doe er je voordeel mee. Wil je meer lezen over hoe het zit met kijken en dingen zien, lees dan hier meer.

De kleur van waarheid 

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was!

Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had.

Rood,” zei de eerste.

Oranje,” zei de tweede.

Geel,” zei de derde.

Groen,” zei de vierde.

Blauw,” zei de vijfde.

Paars,” zei de zesde.

Violet,” zei de zevende.

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken.

Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester sprak:

“Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag…

Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid…

Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien…

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.”

Ik leer dagelijks nog van alles, zowel zakelijk als prive, en dat geeft me soms een “onzeker” gevoel, maar nu ik het schrijf denk ik, eigenlijk raar, waarom denk ik dat ik alles moet weten ? Lerende zijn is toch veel mooier. De enige constante is immers dat alles blijft veranderen…

Welke kleur heeft jouw waarheid?

Groetjes Ingeborg